Exekutorský úřad v Opavě
     úvodní strana
     kontakty
     legislativa
     další činnost
     ke stažení
     dražby movitých věcí
     dražby nemovitostí
     výzva k vyzvednutí
     elektronická úřední deska
     další informace
exekutorská komora ČR
pohledávky
pohledávky prevence

Předpisy upravující exekuční řízení

Zákon č.120/2001 Sb. - exekuční řád

Vyhláška č.329/2008 Sb. - o centrální evidenci exekucí

Vyhláška č.330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora

Zákon č.99/1963 Sb. - občanský soudní řád

Vyhláška č.37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy

Vyhláška č.418/2001 Sb. - o postupech při výkonu exekuční činnosti

Zákon č. 119/2001 Sb. - kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících
    výkonů rozhodnutí

© Exekutorský úřad v Opavě, 2023