Exekutorský úřad v Opavě - JUDr. Aleš Chovanec
     úvodní strana
     kontakty
     legislativa
     další činnost
     ke stažení
     dražby movitých věcí
     dražby nemovitostí
     výzva k vyzvednutí
     elektronická úřední deska
     další informace
exekutorská komora ČR
pohledávky
pohledávky prevence

JUDr. Aleš Chovanec - soudní exekutor

Provádíme nucený výkon rozhodnutí na základě zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

Exekuci je možno provést na základě vykonatelného exekučního titulu proti povinnému, který dobrovolně nesplnil povinnost ve lhůtě, která mu byla tímto rozhodnutím uložena.

Další exekuční činností, kterou nabízíme a která výrazně šetří Váš čas a peníze je sepisování exekutorských zápisů s doložkou přímé vykonatelnosti, tzn. právní úkon, ve kterém dlužník uzná svůj závazek a zaváže se k jeho úhradě ve sjednané lhůtě a sjednaným způsobem pod sankcí možné exekuce na jeho majetek.

Zajistíme také sepis exekutorského zápisu o právních úkonech, prohlášení a osvědčení skutkového děje, např. o převodu vlastnictví k nemovitosti, kupní smlouvy, smlouvy o půjčce, dohoda o vypořádání SJM, zástavní smlouvy k nemovitostem, dohody o narovnání, postoupení pohledávky, prohlášení o veřejném příslibu.

© Exekutorský úřad v Opavě, 2023